Order Us:

Click here to Order Old Novel from our available List
Click here to Order Latest Novel from our available List

Complete List:

For Complete List Of Novels Click Here

Khas Numbers

Ishtiaq Ahmed has written novels at a very fast rate due to which he has written lots of books, but he used to write a couple of novels in a year which were called Khas Numbers or Special Numbers. In these novels most of the times all three detective parties used to solve the case together. List of his first sixty one Khas Numbers are as follows (J stands for Jamshed Series, K stands for Kamran Series & S stands for Shoki Series)

 1. Jeral Ka Mansooba (J K)
 2. Malasha Ka Zalzala (J K)
 3. Wadi-e-Dehshat (J K)
 4. Kala Shetan + Shetan Ke Pujari (J K)
 5. Aghwa Series (J K)
 6. Jheel Ki Moat (J K)
 7. Slaughter Ki Wapsi (J K)
 8. Insani Dhuwan (S)
 9. Duniya Ke qaidi (J K S)
 10. Jazeray Ka Samunder (J K S)
 11. Pur Khauf Fitna (J)
 12. Big Boss (K)
 13. Phansi Ghar (S)
 14. Begal Mission (J K S)
 15. Zhabnaye Muhim (J K S)
 16. Seamoon Ki Wapsi (J K S)
 17. Batal Qayamat (J K S)
 18. Sunheri Chatan 1 + 2 (J K S) (1000 pages)
 19. Fitnay Ki Chori (J K S)
 20. G moof + Seamoon (J K S)
 21. Samunder Ka Darwaza (J K S)
 22. Dushman Chatanein (J K S)
 23. Saboot Ki Talash (J K S)
 24. Dafan Shuda Shaher (J K S)
 25. Samunder Ki Aag (J K S)
 26. Mansoobay Ka Aghwa (J K S)
 27. Yoda Per Hamla (J K S)
 28. Aghwa Ki Mulka (J K S)
 29. Jekan Ki Wapsi (J K S)
 30. Baraf Ke Us Par (J K S)
 31. Daldal Ka Samunder (J K S)
 32. Pani Ka Ghar
 33. Qayamat Ke Baghi (J K S)
 34. Dairay Ka Samunder (J K S)
 35. Jeral (J K S)
 36. Abzal (J K S)
 37. Jeral + Abzal (J K S)
 38. jaaf Ka Jaal (J K S)
 39. Duniya Ke Us Paar (J K S)
 40. Sonay Ka Jahaz (J K S)
 41. Khazanay Ki Rooh (J K S)
 42. Ramosha Ka Fitna (J K S)
 43. Tasweer Ki Mot (J K S)
 44. Black Hole (J K S)
 45. Ghar ka Samunder (J K S)
 46. Harat Ka Sumandar (J K S)
 47. Boss Ka Naam (J K S)
 48. Rotan teen (J K S)
 49. Sarlass (J K S)
 50. Doosri Duniya Ka Insan (J K S)
 51. Bagran Ka Jaal (J K S)
 52. BeDil Insaan (J K S)
 53. Aakhri Sumandar (J K S)
 54. Wadi-e-Khauf (J K S)
 55. Jawarata Ka waar (J K S)
 56. Sazish Ka Asdaha (J K S)
 57. Asdahe Ki Lapait (J K S)
 58. Asdahe Ki Uthan (J K S)
 59. Khazanay Ka Toofan (J K S)
 60. Fa..Ka..Saray (J K S)
 61. Surkh Teer Ki Wadi (K)
 62. Ghulami ka Samandar (J K S)
 63. Khauf Ka Samunder ( S A B)
 64. Pahar Ka Samunder (J K S)

Mini Khas Numbers

After writing 4 small books every month ( (187 Jamshed Series Books, 73 Kamran series Books, 55 Shoki Series Books in total at that time) his finger had started to hurt so he started writing Mini Khas Numbers twice a month. List of them is as follows (J stands for Jamshed Series, K stands for Kamran Series & S stands for Shoki Series)

 1. G Moof Ka War (J K S)
 2. Gainda Groh (J S)
 3. Bamtali Ka Maidan (J)
 4. Langra Inteqaam (J K S)
 5. G Moof Ki Wapsi (J K S)
 6. Ghaar Ka Kunwaan (J K S)
 7. Aap Ka Mujrim (J K S)
 8. Mahel Ki Talash (J K S)
 1. Khooni Pehlu (J S)
 2. Pegham Ka Bhoot (J)
 3. Khofnak Ilzam (J)
 4. Lehron Ki Mot (J K)
 5. Sazish Ki Jareen (J)
 6. Khun Aalod Hath (J)
 7. Rambasha Ka Khof (J S)
 8. Toofani Wapsi (J K)
 9. Mot Ke Kharidar (J S)
 10. Jamshed Ki Wapsi (J K)
 11. Soo Fesad Jeral (J K)
 12. Gumshuda Jazera (J S)
 13. Jamshed Per Case (J K)
 14. Zoolan Ki Wapsi (J K S)
 15. Sartabo Ka Shakar (J S)
 16. Qatil Program (J K)
 17. Sazish Ka Shehzada (J S)
 18. Saanp Ki Aasteen (J)
 19. Sazish Ka Qaidi (J)
 20. Gum Kamra (J S)
 21. Moon Talk (J)
 22. Insani Robot (J)
 23. Zhab Ke Jallad (J K)
 24. Head Quarter Ki Talash (J K S)
 25. Nasoor Ki Mot (J)
 26. Khooni Qaid (J K S)
 27. Farzi Mot (J)
 28. Hoalnak Wardaat (J)
 29. Jarr Ka Shikar (J)
 30. Jogal Ka Qaidkhana (J)
 31. Mot Ka Ghaar (J)
 32. Gaand ka Sipahi (J K)
 33. Qatil Imarat (J)
 34. Awaz Ke Shikar (J K S)
 35. Awaz Ki Mot (J K S)
 36. Jamshed Ka Waar (J K)
 37. Samunder Ka Tohfa (J)
 38. Sarphira Case (J)
 39. Chakkar Ki Mot (J)
 40. Khoni Boli (J)
 41. Neele Chand Ki Mot (J)
 42. Taboot Ka Raaz (J)
 43. Paanch Uchake (J)
 44. Khazane Ka Bhoot (J)
 45. Jail Mein Qatal (J)
 46. Roshni Ka Aghwa (J)
 47. Action + Action (J)
 48. Dramey Ka Mujrim (J)
 49. Aadhi Mot (J)
 50. Chionti Hukumat (J)
 51. Jehanum Ke Pujari (S)
 52. Tasvir Ki Tasvir (J)
 53. Taaj Be Taaj (J)
 54. Lashon Ka Sahil (J K S)
 55. Sahil Ki Mot (J K S)
 56. Sazish Ka Dimagh (J)
 57. Saat Cheekhain (J K)
 58. Maqtool Kaun (J)
 59. Muthi Bhar Heeray (K)
 60. Daldal Mein Laash (S)
 61. Bari Rukawat (J)
 62. Dhamakey Ke Mujrim (K)
 63. Rohoon Ki Wapsi (J)
 64. Ejad Ka Khoon (Normal Novel) (J)
 65. Boss Ka Khof (S)
 66. Mot Ka Illaj (J)
 67. Farebi Mujrim(Normal Novel) (J)
 68. Cameray Ka Qatil (K)
 69. Nakami Ka Tohfa (J)
 70. Chota Mujrim(Normal Novel) (J)
 71. Zinda Maqtool (J)
 72. Aakhri Teer (J)
 73. Namkeen Teer

Medium Khas Numbers

He also started to write medium Khas numbers. List of them is as follows (J stands for Jamshed Series, K stands for Kamran Series & S stands for Shoki Series)

Qatil Karein (J K S)
Abzal Ki Wapsi (J K S)
Fateh + Shikast (J)
Jurm Ka Daira (J K S)
Mot Ke Harkaray (J K S)
Makar + Makar (J K S)
Bachao (J)
Fartan Law (J)
Mushkil Mujrim (J K S)
Shahi Chor (J)
Uran Tashtari Ka Tajarba (J K S)
Kahani Ka Bhoot (J)
Haweli Mein Bhoot (J)
Saatwan Kaun (J)
Fregan Four (J K)
Khooni Riyasat (J)
Sangeen Garbar (J)
Jin Boss (J K S)
Khon Ka Jawab (J)
Shanko Chaal (J)
Gara Murda (J K S)
Masnoi Shaher (J)
Tasvir Ki Mot (J)
Andheray Ka Shikari (J)
Poori Mot (J)


Web Hosting provided by Global Hosting Service